مقاله های دکتر نورعلی تابنده

photo_2018-03-02_08-57-31-428x330.jpg

آقای دکتر نورعلی تابنده در یک پیام صوتی از«حصر کامل» خود در منزل مسکونی اش پرده برداشت

آقای دکتر نورعلی تابنده در یک پیام صوتی از«حصر کامل» خود در منزل مسکونی اش پرده برداشت

۱۳۹۶-۱۲-۱۶ اجتماعی و سیاسی روز سه شنبه  ۱۵ اسفند آقای دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی در یک پیام صوتی از«حصر کامل» خود در منزل مسکونی اش پرده برداشت. لازم به ذکر است که پیش از این، گزارش تایید نشده ای از وجود یک حکم جلب قضایی بر علیه ایشان خبر

99892764_9fef9986-75b9-44f6-bc17-4365454f9ee7-587x330.jpg

دکتر نورعلی تابنده؛ از وکیل و سیاستمدار تا درویش / به قلم احسان مهرابی

سالهاست که عنوان «قطب دراویش گنابادی» دیگر مشخصه‌های او را تحت الشعاع قرار داده است. نورعلی تابنده دکترای حقوق دارد و وکالت چهره‌های سیاسی مغضوب دو حکومت را به عهده داشته است. او همچنین عضو کمیته «جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران» بوده و مقاله‌های انتقادی می‌نوشته، اما از این فعالیت‌های او در

IMG_9614-16-589x330.gif

هشدار نسبت به سو قصد بر علیه قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی گنابادی، دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه

آقای دکتر نور علی تابنده قطب سلسله‌ی نعمت‌اللهی دراویش گنابادی در یک فایل صوتی کوتاه، از احتمال توطئه‌های پنهان نیروهای امنیتی علیه خود خبر داده است. به گزارش «آمدنیوز»، در فایل صوتی‌ای که برای انتشار در اختیار «آمدنیوز» قرار گرفته، دکتر نورعلی تابنده روز سه‌شنبه دوم فروردین ماه ۱۳۹۶، در سخنان کوتاهی، خبر از توطئه‌های

سسسشسش-405x330.gif

مرام درویشی، جنبش مردمی خشونت پرهیز

در بررسی انواع حکومت ها، نظام سیاسی که در آن حکومت تقریباً تمام جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی افراد را کنترل می‌کند را توتالیتر می خوانند. رژیم‌های توتالیتر اغلب استقرار و حفظ قدرت سیاسی را از طریق استفاده از یک ایدئولوژی فراگیر رسمی و تبلیغات فراوان حکومتی از راه رسانه‌هایی که عمده آن‌ها در انحصار

Top