مقاله های مصاحبه ها و گفتگوهای تلویزیون دُرّ

2016-04-16_17-13-16

گفتگوی اختصاصی “دُرّ تی وی” از پارلمان اروپا با دکتر مهدی خزعلی مدیرمسئول سرای اهل قلم در تهران

گفتگوی اختصاصی “دُرّ تی وی” از پارلمان اروپا با دکتر مهدی خزعلی مدیرمسئول سرای اهل قلم در تهران

گفتگوی اختصاصی گزارشگر تلویزیون بین المللی سایبری”دُرّ تی وی” از پارلمان اروپا با دکتر مهدی خزعلی مدیرمسئول سرای اهل قلم در تهران دراین گفتگوی اختصاصی دکتر مهدی خزعلی مدیر مسئول سرای اهل قلم در ارتباط با شرکت آحاد مردم در دور دوم انتخابات مجلس نقطه نظرهای خود را ابراز می دارد

2016-04-16_17-14-16

گفتگوی اختصاصی آقای محمدرضا عالی‌پیام “ملقب به هالو” با گزارشگر تلویزیون “دُرّ تی وی”

گفتگوی اختصاصی تلویزیون بین المللی سایبری “دُرّ تی وی” با استاد عالی پیام شاعر گرانقدر طنزپرداز آزاده و آزادیخواه، همراه با ابیاتی از یک قطعه شعر انتشار نیافته ایشان درباره آب و برق مجانی و ارتباط آن با زندان.

2016-04-16_16-18-34

یورش ماموران برای جابجایی آقای محمدنوریزاد از کنار زندان اوین در گفتگو با تلویزیون “دُرّ تی وی

آقای دکترمحمدنوریزاد در گفتگو با تلویزیون بین المللی سایبری “دُرّ تی وی” از یورش ماموران زندان اوین برای جابجایی او از کنار زندان اوین به نقطه دیگر -که منجر به فشار شدید بر قلب او شد و اورا روانه بیمارستان نمود- صحبت میکند. در عین حال آقای نوریزاد در این گفتگو شادباشهای نوروزی در آستانه

2016-04-16_17-15-18

گفتگوی خانم فائزه رفسنجانی با “دُرّ تی وی” دررابطه با تحولات جامعه پس از انتخابات مجلس شورا وخبرگان

خانم فائزه رفسنجانی در مصاحبه تلویزیون بین المللی سایبری “دُرّ تی وی” از چشم اندازهای خود دررابطه با تحولات جامعه پس از انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان میگوید.

2016-04-16_17-15-34

گفتگوی دکترمهدی خزعلی با گزارشگر تلویزیون “دُرّ تی وی” پیرامون تحولات پسا انتخابات در ایران

پرسش و پاسخ تفصیلی با آقای دکتر مهدی خزعلی پیرامون وضعیت کنونی و آینده روابط اجتماعی- حقوقی در ایران، در امروز و فردای انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان.

2016-04-16_17-15-52

مصاحبه اختصاصی دکتر مهدی خزعلی با تلویزیون بین المللی سایبری”دُرّ تی وی”

دکتر مهدی خزعلی در مصاحبه اختصاصی با “دُرّ تی وی” به تحلیل افشاگرانه بسیار مهمی پیرامون نفوذ در سیستم حاکمه نظام ایران دست زده و پرده از بسیاری از چهره های نفوذی کنار میزند.

2016-04-16_17-16-15

مصاحبه با آقای محمدنوریزاد فعال حقوق بشر، مبارز و آزادیخواه ثابت قدم

آقای محمدنوریزاد فعال حقوق بشر، مبارز و آزادیخواه ثابت قدم، هنرمند و روزنامه نگار و فیلمساز مطرح، در گفتگو با تلویزیون بین المللی سایبری “دُرّ تی وی” از نقطه نظرهای خود پیرامون تحولات کنونی در ایران سخن میگوید.

2016-04-16_17-17-14

مصاحبه خانم فائزه هاشمی رفسنجانی با تلویزیون “دُرّ تی وی” درباره مبارزات گرم انتخابات های اسفندماه

خانم فائزه هاشمی در گفتگو با تلویزیون بین المللی اینترنتی “دُرّ تی وی” با اشاره به اظهارات آقای خامنه ای رهبر نظام که از عموم مردم – صرفنظر از نقطه نظرها و موافقتها یا مخالفتهایشان با رهبری یا نظام- خواسته بود وسیعاً به پای صندوقهای رای بروند و در انتخابات شرکت کنند گفت جا دارد

2016-04-16_17-17-30

گفتگوی “دُرّ تی وی” با مبارزان نستوه و پیشکسوت آزادیخواه جناب آقایان دکتر محمد ملکی و محمد نوری زاد

آقایان محمدنوریزاد و آقای دکتر محمد ملکی در گفتگو با تلویزیون بین المللی سایبری “دُرّ تی وی” از تردید محمدجوادلاریجانی دبیرستادحقوق بشر قوه قضائیه نسبت به مفید بودن مجازات اعدام صحبت کرده و اعلام کردند که در نشست انجمن “لگام” ءجنبش گام به گام لغو اعدام در ایرانء در مورد الغاء این مجازات در ایران

Top