مقاله های برنامه گفتگوها ، مصاحبه های دکتر آزمایش

2016-04-26_22-32-30

آشنایی با عملکرد مرموز و مزورانه عوامل مشکوک و نفوذی در قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران – قسمت پنجم

آشنایی با عملکرد مرموز و مزورانه عوامل مشکوک و نفوذی در قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران – قسمت پنجم

آخوند محمود رضاقاسمی و شیوه ها و ترفندهای محیلانه او برای هزینه کردن از نظام و اسلام و رهبری توضیحی درباره نفوذ در “اداره فِرق و ادیان” – قسمت یازدهم فعالیتهای سالهای گذشته اداره فِرَق و ادیان باعث تفرقه در جامعه و وارد آمدن آسیبهای بسیار زیاد نسبت به سلامت جامعه و امنیت روانی شهروندان

feraghadyan-ghasemi.jpg

آشنایی با عملکرد مرموز و مزورانه عوامل مشکوک و نفوذی در قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران – قسمت چهارم

آخوند محمود رضاقاسمی و شیوه ها و ترفندهای محیلانه او برای هزینه کردن از نظام و اسلام و رهبری توضیحی درباره نفوذ در “اداره فِرق و ادیان” – قسمت دهم فعالیتهای سالهای گذشته اداره فِرَق و ادیان باعث تفرقه در جامعه و وارد آمدن آسیبهای بسیار زیاد نسبت به سلامت جامعه و امنیت روانی شهروندان

2016-04-20_01-04-38

آشنایی با عملکرد مرموز و مزورانه عوامل مشکوک و نفوذی در قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران – قسمت سوّم

آخوند محمود رضاقاسمی و شیوه ها و ترفندهای محیلانه او برای هزینه کردن از نظام و اسلام و رهبری توضیحی درباره نفوذ در “اداره فِرق و ادیان” – قسمت نهم فعالیتهای سالهای گذشته اداره فِرَق و ادیان باعث تفرقه در جامعه و وارد آمدن آسیبهای بسیار زیاد نسبت به سلامت جامعه و امنیت روانی شهروندان

2016-04-16_06-17-45

چگونه عوامل نفوذی در قرارگاه ثارالله رهبرنظام را دور میزنند – قسمت دوّم

آشنایی با محمودرضاقاسمی و شیوه ها و ترفندهای محیلانه او برای هزینه کردن از نظام و اسلام و رهبری توضیحی درباره ماهیت و شیوه عمل تکفیری فرقه نفوذی در “اداره فِرق و ادیان” – قسمت هشتم فعالیتهای سالهای گذشته اداره فِرَق و ادیان باعث تفرقه در جامعه و وارد آمدن آسیبهای بسیار زیاد بر سلامت

583408_145-450x330

چگونه عوامل نفوذی در قرارگاه ثارالله رهبرنظام را دور میزنند

آشنایی با محمودرضاقاسمی و شیوه ها و ترفندهای محیلانه او برای هزینه کردن از نظام و اسلام و رهبری توضیحی درباره ماهیت و شیوه عمل تکفیری فرقه نفوذی در “اداره فِرق و ادیان” – قسمت هفتم فعالیتهای سالهای گذشته اداره فِرَق و ادیان باعث تفرقه در جامعه و وارد آمدن آسیبهای بسیار زیاد بر سلامت

2016-04-16_06-11-51

مبانی جهان بینی و تفاوت آن با موضعگیریهای سیاسی- اجتماعی

مبانی شکل دهنده به شخصیت فردی- اجتماعی- سیاسی هرکسی در نوع نگرش او نسبت به جهان نهفته است. نظریات و موضعگیریهای هر فرد در قبال امور سیاسی – اجتماعی به تحول شرایط خارجی مرتبط است. اصل عدول از فتوا در اجتهاد نیز ناشی از انطباق نظریات فقهی و حقوقی با قضایای متحول اجتماعی و سیاسی

2016-04-16_06-12-19

ظهور دو اسلام در برابر هم در شهر مدینه

در زمان حیات رسولخدا (ص) در شهر مدینه دو اسلام به عنوان تز و آنتی تز در برابر هم بر سر تفسیر قرآن صف آرائی کردند. اسلام منبعث از وحی یا “اسلام المدنی” و اسلام مبتنی بر تفسیرهای جاهلی از آیات قرآن یا “اسلام البدوی”. تخاصم آشتی ناپذیر میان این دو “اسلام متضاد” در طول

2016-04-16_06-12-51

ادامه حبس غیرقانونی آقای محمدعلی طاهری در سیاهچال اوین، علیرغم پایان شش سال زندانی بودن غیرقانونی

گزارشی از آخرین نشست ستادحقوق بشر سازمان ملل متحد و ارائه جمع بندی آقای دکتراحمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران طرح مقوله ادامه حبس غیرقانونی آقای دکترمحمدعلی طاهری در سیاهچال اوین، علیرغم پایان شش سال زندانی بودن غیرقانونی

2016-04-16_06-13-17

گزارشی از رونمایی از کتاب “قرآن شناسی و پژوهشهای نوین درباره قرآن” در نشست بزرگ پارلمان اروپا

غالب مسلمانان برای ثواب آخرت، به قرائت قرآن و دوره کردن آن میپردازند. اما شناخت قرآن و پیش زمینه های تاریخی فرهنگی ظهور آن و تامل در تعالیم آن و آشنایی با تاریخ ادراک یا عدم ادراک؛ و دور و نزدیک شدن به فهم قانونمند علمی قرآن مورد توجه بسیاری از مسلمانان قرار نگرفته است.

2016-04-16_06-13-42

گفتگو با سید مصطفی آزمایش، پژوهشگر علوم دینی در خصوص ادعای حجت الاسلام هادی صادقی

مخالفت با چند همسری انکار قرآن و اسلام است. نوشتۀ ناصر اعتمادی. حجت الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوۀ قضاییه ایران، گفته است که هیچ قانونی نمی تواند تعدد زوجات از سوی مردان را منع کند و منع این حق مردانه به منزلۀ انکار قرآن است، زیرا، قرآن صراحتاً با حق مردان برای اختیار کردن

Top