مقاله های قرار گاه ثارالله

Arash-Sadeghi-golrokh-1-573x330.gif

مزدوران دژخیم قرارگاه ثارالله «آرش جوانمرد »را زیر شکنجه قرار داده اند

مزدوران دژخیم قرارگاه ثارالله «آرش جوانمرد »را زیر شکنجه قرار داده اند

ضابطان قرارگاه ضد مردمی ثارالله تهران – وابسته به سپاه پاسداران – که آوازه اسلام ستیزی و آدم کشیهایشان در سر هر کوی و برزن در ایران و مجامع حقوق بشری بین المللی در جهان طنین انداز شده، همانند کفتارهای گرسنه به جان آرش جوانمرد « که با اعتصاب ۷۰ روزه خود شکست سنگینی را بر انها

fd5be7d2-3884-4f40-a0f3-76ed5d683c17_16x9_600x338

گزارش ویدیویی سایت العربیه از سرکوب لجام گسیخته و بسیجی وارِ تجمع آرامِ اعتراضی مادران و جوانان هوادار محمدعلی طاهری در تهران

امروز سرکوب ددمنشانه مردم تهران و شهرهای مختلف کشور که بابرپایی تظاهرات آرام و بدوراز خشونت درصدد بلندکردن فریادهای اعتراض خودعلیه بیعدالتیهای اجتماعی هستند به دست گروهِ خشونت گستر چماقدار بسیج تهران و شهرستانها زیر چتر حمایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، در سراسر کشورهای خاورمیانه و جهان، اسباب انزجار افکار بین المللی و وجدانهای بیدار

Top