مقاله های آیت الله محمد علی کوشا

Capture-7.jpg

مصاحبه آیت الله کوشا در ارتباط با ارزش و اعتبار جایگاه نمایندگان معرفی شده برای دکتر تابنده و مکتوبات منتسب به ایشان

مصاحبه آیت الله کوشا در ارتباط با ارزش و اعتبار جایگاه نمایندگان معرفی شده برای دکتر تابنده و مکتوبات منتسب به ایشان

۱۳۹۷-۰۳-۲۰ اجتماعی و سیاسی   آیت الله محمد علی کوشا در اظهاراتی گفت؛ دراویش در این چهل سال هیچ گونه حرکتی علیه نظام جمهوری اسلامی انجام نداده اند، نظر کارشناسان، حقوق دانان و آقایان علما در مورد «حصر» مشخص و آشکار است، باید مطابق قانون اساسی عمل کرد. مکتوبات و اعلامیه های منتسب شده به

Top