مقاله های شهید محمد یاور ثلاث

Capture-4-585x330.jpg

به یاد چهلمین روز شهادت قهرمانانه شهید سر افراز و جوانمرد قهرمان درویش محمد یاور ثلاث

به یاد چهلمین روز شهادت قهرمانانه شهید سر افراز و جوانمرد قهرمان درویش محمد یاور ثلاث

۱۳۹۷-۰۵-۰۵ حقوق بشر دکتر سید مصطفی آزمایش مدیر مسئول انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر : به یاد چهلمین روز شهادت قهرمانانه شهید سر افراز و جوانمرد قهرمان درویش محمد یاور ثلاث دیدی که خون ناحق پروانه شمع را – چندان امان نداد که شب را سحر کند   Source link

Top