مقاله های زنان درویش

download.jpg

گزارش سازمان حقوق بشر ایران در مورد وضعیت زنان درویش زندانی در قرچک

گزارش سازمان حقوق بشر ایران در مورد وضعیت زنان درویش زندانی در قرچک

۱۳۹۷-۰۶-۱۶ حقوق بشر   سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه گزارشی از وضعیت زنان درویش زندانی در زندان قرچک منتشر کرده است. زندانی که به گفته عفو بین الملل در اصل یک مزرعه مرغداری بوده است که صدها زن در آنجا در شرایط بسیار سختی همچون فقدان امکانات بهداشتی، حمام‌های کثیف، مواد غذایی بی کیفیت،

Top