مقاله های دراویش زندانی

بیهوشی-ظفرعلی-مقیمی-درویش-زندانی-min-395x330.jpg

دکتر ظفرعلی مقیمی: تا زمانی که مشخص نشود چرا حاج محمد تابنده مانع آزادی دراویش زندانی می شود،  به اعتصاب غذای خشک خود ادامه خواهم داد

دکتر ظفرعلی مقیمی: تا زمانی که مشخص نشود چرا حاج محمد تابنده مانع آزادی دراویش زندانی می شود،  به اعتصاب غذای خشک خود ادامه خواهم داد

دکتر ظفر علی مقیمی درویش زندانی که در پی وعده مسئولین زندان مبنی بر تجمیع درویشان زندانی در زندان تهران بزرگ و آزادی زنان درویش محبوس در زندان قرچک پس از ۱۵۰ روز به اعتصاب غذای خود پایان داده بود بعد از آن که متوجه فریبکاری و وعده های دروغین شد، بار دیگر دست به اعتصاب

Top