مقاله های آتش در گلستان هفتم

photo_2018-09-24_15-06-22-1-264x330.jpg

رونمایی از چهره بدون نقاب گردانندگان پایگاه ضد درویشی موسوم به خبرگزاری صوفیه

رونمایی از چهره بدون نقاب گردانندگان پایگاه ضد درویشی موسوم به خبرگزاری صوفیه

۱۳۹۷-۰۷-۰۳ آتش در گلستان هفتم یکی از دراویش گنابادی با انتشار پوستری از چهره بدون نقاب گردانندگان پایگاه ضد درویشی موسوم به خبرگزاری صوفیه رونمایی کرد. Source link

Top