مقاله های کشهکشان_راه_شیری

606x561_cmsv2_7fd4f90c-58c9-57b8-9f0d-bbe8faa40090-3412008.jpg

کهکشان راه شیری چگونه ایجاد شده است؟

کهکشان راه شیری چگونه ایجاد شده است؟

حدود ده میلیارد سال پیش، کهکشان راه شیری با یک کهکشان بزرگ دیگر به نام گایا انسلادوس ترکیب شده و به شکل کنونی درآمده است. ستاره‌‌های موجود در این کهکشان بیشتر قسمت هاله کهکشان راه شیری و همچنین یک دیسک ضخیم را شکل می‌دهند. یک تیم بین‎المللی از محققان تحت سرپرستی امینه حلمی استاد نجوم

Top