مقاله های اطلاعات_سپاه

1d3a7b5fa8bf0103f97e232bd26dc866-462x330.jpg

نفوذی ها در مهمترین نهادهای نظامی و امنیتی

نفوذی ها در مهمترین نهادهای نظامی و امنیتی

روز گذشته لیست تحریم های آمریکا علیه ایران منتشر شد. در این میان نکته جالب توجه و حائز اهمیت حضور افراد و شرکت هایی در این لیست بود که اصطلاحا سفید خوانده می شوند. در واقع بخشی از این لیست مربوط به افراد و شرکت هایی بوده که هیچ سابقه همکاری با سپاه و یا

Top