مقاله های آیت الله العظمی محمدرضا نکونام

اصلی-ترین-علل-خوف-هیأت-حاکمه-از-حضرت-آیت-الله-العظمی-حاج-شیخ-محمدرضا-نکونام-630x330.jpg

آیت الله نکو نام دست به اعتصاب دارو زد

آیت الله نکو نام دست به اعتصاب دارو زد

۱۳۹۶-۰۵-۱۱ اجتماعی و سیاسی, حقوق بشر به گزارش منابع خبری “درّ تی وی” از دادگاه ویژه روحانیت، آیت الله العظمی محمدرضا نکونام در اعتراض به ناعدالتی های مکرّر در دادگاه ویژه روحانیت که مستقیماً زیر نظر رهبر نظام حاکم بر ایران اداره می شود، از

hqdefault-300x225.jpg

آقایان مجتبی خامنه ای ، اژه ای و طائب پاسخ دهید ! چرا زبانتان بسته است ! به قلم رضا ملک

هیئت سه نفره ی مرگ — فاجعه ی سه چهار دهه جنایت علیه ملت مظلوم ایران ! هیئت مرگ سه نفره —صاحبان رای علیه سیاسیون ! علیه مطبوعات چی ها ! رانت خوار اطلاعاتی — کریم شیره ای حضرت آقا — شریعت مدار کیهان و….!کشور بی قانون — پرونده ی زندانی قبل از بیدادگاه در

Top