پروسه “هاشمی زدایی” از سر تا پای نظام، با شتاب هرچه بیشتر در دست انجام است!

photo_2017-03-20_09-58-14.jpg


هاشمی رفسنجانی رفت و یک مکانیسم خزنده سرگرم امحاء هرچه بیشتر و گسترده تر خط مشی او از عرصه سیاست داخلی و خارجی نظام حاکم بر ایران است.Source link

*

*

Top