معرفی کاندیداهای دموکراسی خواه به موازات انتخابات مدیریت شده/به قلم حسن نایب هاشم

Shabtabnews-logo-farsi-1.png


به موازات انتخاباتمدیریت شده ریاست جمهوری و شوراها، کاندیداهای نیروهای خواهان دموکراسی و حقوق بشر را به جامعه معرفی کنیم!

“انتخابات” دورۀ دوازدهم ریاست جمهوری و دورۀ پنجم شوراها در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می شود. تجمیع این دو “انتخابات” برای بار دوم نیز می تواند انرژی پتانسیل جنبش اعتراضی عظیمی را که در سال های اخیر انباشته شده است بار دیگر به شکلی تازه و تاکنون تجربه نشده تخلیه کند. قابل پیش بینی است که این بار نیز مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی به شمول شورای نگهبان و دیگر گردانندگان و مدیران انتخابات رسمی با کاربست انواع ترفندها، سناریوی رد صلاحیت های گسترده را همچون دوره های “انتخاباتی” پیشین ریاست جمهوری، مجلس و شوراها، برای اجرا تدارک دیده باشند.

جهت تقابل با چنین روندی از  همه شخصیت‌هاى سیاسى آزادیخواه و مدافع حقوق بشر که خود را کاندیدای بالقوه ریاست جمهوری یا شوراهای شهر و روستاهای ایران می دانند، تقاضا میکنم در صورت توافق با متن زیر و همچنین پیش نویس  قانون اساسی ضمیمه که به طور عمده، متن پیرایش یافتۀ قانون اساسی فعلی است، ضمن اعلام کاندیداتوری خود با پست الکترونیکى  [email protected] تماس بگیرند.

حسن نایب هاشم

kAndidA_paziri_ye_riyAsat_e_jomhuri

qAnun-e-asAsi-matn-e kAmel-kAr-Sode-21-02-1395

 

 
Source link

*

*

Top