دکتر آزمایش؛ زمان سرنگونی جبار که رسد، فرازمینیان چوپانی مانند موسی، یا هیزم شکنی چون ابومسلم را مامور این کار می کنند.

faza-46-585x330.png


دکتر سید مصطفی آزمایش نویسنده کتاب «پژوهشی نوین در ارتباط با قرآن مجید» و مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در ادامه سلسله برنامه های تصویری خود که برای پخش در اختیار شبکه جهانی «دُرّ تی وی» قرار میگیرد، به چگونگی آفرینش جهان هستی و پیدایش انسان روی زمین توسط فرازمینیان پرداخت.

دکتر آزمایش در بخشی از این برنامه گفت، فرازمینیانی که انسان را با تکنولوژی که امروز ما آن را با عنوان «کلوناژ» می شناسیم، بوجود آورده اند و هیچ گاه او را به حال خود رها نکرده اند، به جباران اجازه نخواهند داد که انسانی را که حامل بار «امانت الهی» است به بردگی و ابزار تولید تبدیل کرده و آزادی که بزرگترین موهبتی است که با آن زاده می شود، را از او سلب کنند.

نویسنده کتاب «پژوهشی نوین در ارتباط با قرآن مجید» افزود هنگامی که زمان سرنگون کردن جبار زمان فرا رسد، فرازمینیان چوپانی مانند موسی را با عصایی چوبی به سراغ فرعون می فرستند تا او را پایین کشد، و یا هیزم شکنی چون ابومسلم خراسانی را مامور می کنند که خلافت غاصب بنی امیه را سرنگون کند.

این اسلام شناس در ادامه اظهار داشت، فرازمینیانی «که میلیاردها سال قبل از انسان بوجود آمده اند و از نظر تکامل جوهری و تحول تکنولوژی قابل مقایسه با انسان نیستند، و در حقیقت بنا بر ماموریتی، بوجود آورنده انسان بر روی زمین هستند»، ابر قدرتها را به خاک می نشانند، این جوجه جبارهای امروزی که در برابر آنها و سیستم کنترل کیهانی حرفی برای گفتن ندارند.

 Source link

*

*

Top