پیام تصویری دکتر احمدی نژاد در خصوص آخرین وضعیت بقایی پس از انتقال به زندان اوین 

photo_2018-05-14_13-13-34-495x330.jpg


 

ظلم پایدار نیست … بقایی فریاد بلند همه عدالتخواهان دربند

https://shabtabnews.com/wp-content/uploads/2018/05/پیام-تصویری-۲۴-اردیبهشت-۹۷.mp4Source link

*

*

Top