دادگاه نظامیِ حکومتِ پهلوی، علی خامنه ای را از اتهام توهین به شاه تبرئه کرد

photo_2018-06-13_21-53-44-536x330.jpg


بخشی از لایحه دفاعیه آیت الله خامنه ای در سال ۱۳۴۶ در دفاع از اتهام توهین به شخص اول مملکت (شاه)

دادگاه نظامیِ حکومتِ طاغوت، ایشان را از اتهام توهین به شاه تبرئه کرد.

@bahambesooybaharSource link

*

*

Top