دکتر سید مصطفی آزمایش: ارائه گزارش آخرین وضعیت دراویش گنابادی به نمایندگان اتحادیه اروپا

Capture-12-438x330.jpg


 

گزارش دکتر سید مصطفی آزمایش مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» از آخرین دیدار اعضای انجمن با نمایندگان اتحادیه اروپا و طرح وضعیت وخیم دراویش گنابادی و نقض گسترده حقوق آنها توسط نظام حاکم بر ایران

این دیدار ها بر مبنای سه پایه بوده است:

حصر خانگی آقای دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله دراویش گنابادی

سرکوب گسترده دراویش زندانی که چهار ماه است در بدترین شرایط غیر قانونی زیر شکنجه های جسمی و روحی قرار دارند

خطر اعدام برای درویش محمد یاور ثلاث و اظهارات دادستان تهران مبنی بر اینکه پس از ماه رمضان حکم اعدام وی اجرا خواهد شد.Source link

*

*

Top