دکتر سیف زاده؛ از اول انقلاب تا کنون روحانیونی که در راس قوه قضائیه قرار گرفته اند، الفبای علم حقوق را هم نمی دانسته اند.

Capture-13-587x330.jpg


 

دکتر محمد سیف زاده حقوق دان برجسته کشور در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «در تی وی»، قوه قضائیه مستقل و چگونگی آن در دو قانون اساسی و عملکرد این قوه در دو نظام سیاسی را مورد بررسی قرار داد.

دکتر محمد سیف زاده با بررسی وضعیت اسفبار قوه قضائیه در دو نظام پهلوی و جمهوری اسلامی گفت؛ علیرغم تعارضات آشکار در دو قانون اساسی از زمان انقلاب مشروطه تا به حال با وجود تصریح در قانون اساسی، استقلال قوه قضائیه و قضات مستقل و بی طرف مورد هجوم اصحاب قدرت قرار گرفته است. در نظام قبلی وزیر دادگستری مجری اوامر شاه بود و هم اکنون رئیس قوه قضائیه مجری اوامر رهبر نظام است و تا هنگامی که استقلال قوه قضائیه و قضات مستقل، عادل و بی طرف و کانونهای وکلای دادگستری کاملا مستقل به وسیله قانون بوجود نیاید و دادگاههای غیر قانونی و غیر صالح انقلاب و ویژه روحانیت منحل و ملغا نگردد، هیچ امیدی به بهبود و پیشرفت جامعه در قسمتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … وجود ندارد.Source link

*

*

Top