حضور فائزه هاشمی در حمایت از دراویش گنابادی در مقابل زندان قرچک رجایی‌شهر

photo_2018-06-17_15-14-09-385x330.jpg


فائزه هاشمی در حمایت از دراویش گنابادی و اعتراض به بازداشت طولانی مدت و شکنجه آنان در مقابل زندان قرچک رجایی‌شهر حاضر شد

 Source link

*

*

Top