لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون!

مشرق-ثلاث-1-630x330.jpg


محمد ثلاث به بهشت برین پرکشید و ننگ و سیه رویی برای جانیان و قاتلان و آدمکشان و طراحان این شهادت سرخ یک جوانمرد بیگناه به صورت لکه ننگی تاابد بردامن این کارگزاران سیه روز نکبت زده بجاخواهد ماند!Source link

*

*

Top