چگونگی پوشش خبر جنایت تکفیریهای “داعشی ضددرویش” در به شهادت رساندن درویش قهرمان محمدیاور ثلاث! در رسانه های زنجیره ای امروز صبح تهران!

salas-6-660x301.jpg


طرح شیطانی درویش ستیزی که توسط داعشهای تکفیری بیوطن درویش ستیز طراحی شده بود امروز دومین شهید گلگون کفن را رهسپار ملکوت اعلی نمود!

پوشش خبری این جنایت شوم در سایتهای پوششی زنجیره ای انعکاس گسترده ای داشت. سایت موسوم به مشرق نیوز وابسته به بخش پروپاگاندای اطلاعات سپاه  پاسداران در این مورد گزارش صددرصد وارونه و عاری از حقیقت را به شرح زیر ارائه کرده است:

 

 Source link

*

*

Top