برای نخستین بار؛ ارسال هوش مصنوعی به فضا برای کمک به فضانوردان

CIMON-587x330.jpg


یک فضانورد با هوش مصنوعی به فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی می پیوندد. این اولین هوش مصنوعی در جهان است که به عنوان دستیار در کنار سایر فضانوردان مقیم ایستگاه کار خواهد کرد.Source link

*

*

Top