پرونده سازی تازه توام با واردآوردن اتهامات بی اساس به دراویش!

2284917-494x330.jpg


سایت موسوم به “میزان” – ارگان قوه قضائیه-  مینویسد: جلسه رسیدگی به اتهامات ضارب شهید حدادیان در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.Source link

*

*

Top