هم زمان با برچیده شدن موانع امنیتی در گلستان هفتم حصر غیر قانونی قطب دراویش گنابادی پایان یافت

photo_2017-11-04_11-47-55-396x330.jpg


بنا بر گزارشات رسیده با برچیدن موانع امنیتی از اطراف منزل جناب آقای دکتر نورعلی تابنده قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی گنابادی امکان تردد مشتاقان به منزل ایشان تدریجا در حال فراهم شدن است.

تامین امنیت و سلامتی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی گنابادی یکی از مهمترین مسئولیتهای دستگاه حاکم بر ایران می باشد و طبیعتا عادی شدن ملاقاتهای علاقه مندان و مشتاقان با آقای دکتر نورعلی تابنده جدای از التزام به هوشیاری برای حفظ سلامت و امنیت ایشان نیست.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر

برلین- واشنگتن- تورنتو

 Source link

*

*

Top