“فضولباشیهایی” که در سایهء آقای دکتررضا تابنده میخزند و هزار دروغ و اتهام را در قالب “نامه های سرگشاده” انتشار داده و در عین حال، با فضولی نامربوط درکار دیگران، ایراد به “نامه سرگشاده نویسی” میکنند، هدفی جز تخریب آقای دکتر رضاتابنده ندارند!

فرقه-صوفی-7-317x330.jpg


وقتی سایتهای معاند و تکفیری ضدتصوف  – مانند خرقه نیوز و فرقه نیوز و صوفی نیوز…- که سیزده سال است در کار پوشش دادن به سرکوب دراویش گنابادی از هیچ ناجوانمردی فروگذار نکرده اند / همسوئی خود رابا “فضولباشیهایی”  که دغلکارانه خودرا دوست و دوستدار آقای دکتررضا تابنده جا میزنند،  آشکار میسازند، باید بسیار هشیار و بیدار بود!

کانال تلگرامی تکفیری ضددرویشی موسوم به فرقه نیوز با انتشار مجدد و “آکبندی ” یک متن هنجارشکنانه به قلم  یک فضولباشی اسیرشهوت شهرت و گرفتار توهم جاه طلبی نشان از آن دارد که این افراد که مزورانه به درون دایره دوستان آقای دکتررضاتابنده نفوذ کرده اند،  با خط مشی اداره تکفیری فرق و ادیان و دستورالعملهای  تکفیری صوفی ستیزانه خائنی به نام  “مهدی طائب” در زاویه صفر قرار دارند!

برای ثبت در سینه تاریخ:

کانال تلگرامی تکفیری موسوم به “فرقه نیوز” با نقل از کانال تلگرامی تکفیری موسوم به “خبرگزاری صوفیه” نوشته است:

هجمه دوباره #شرر_کنور_تبریزی به جوسازی #شرمان_بهشتی همسر مصطفی آزمایش #ماذون_طرد شده گروهک مجذوبان.
#نکته
تشبیه این افراد به #مجاهدین_خلق از نکات قابل تامل این جوابیه است!Source link

*

*

Top