روزنامه‌های پنجشنبه ۱۸ مرداد!

2313175.jpg


استیضاح وزیر کار و حواشی تاریک جلسه استیضاح تیتر یک روزنامه های کشور در روز پنجشنبه است.Source link

*

*

Top