روزنامه‌های یکشنبه ۲۸ مرداد!

2320092.jpg


محتکران در چنگ قانون، یک بام و دوهوای روحانی، گزارشی از عبرت های کودتای ۲۸ مرداد تیتر یک روزنامه‌های امروز است.Source link

*

*

Top