احتمال تقاضای سلب تابعیت از نظام استبدادی حاکم بر ایران توسط محمد علی طاهری و دعوت از دیگر زندانیان سیاسی – عقیدتی برای پیوستن به او در این راه

pictures-31-529x330.jpg


طبق اخبار واصله از منابع موثق به «درتی وی»، در صورت ادامه روند ظالمانه کنونی در پرونده دکتر محمدعلی طاهری ، وی قصد دارد در روزهای آتی ، برای تقاضای سلب تابعیت خود از نظام حاکم بر ایران اقدام نماید.

بیش از هشت سال است که پرونده آقای طاهری دستخوش اقدامات ظالمانه عوامل سپاه ثاراله از جمله؛ بازداشت غیرقانونی، شکنجه های فیزیکی و روانی، تهدید اعضای خانواده، اقدام به قتل، ترور فیزیکى و سالها حبس در سلولهاى انفرادى بند دو الف سپاه و تعداد بیشمارى از شگردهاى بیرحمانه و ظالمانه است.

محمد علی طاهری در طى این سالها از تمامی پتانسیل های موجود، در دفاع از خود و دیگر زندانیان از راههاى زیادى از جمله سه شکایت رسمى و ویژه به کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص تمامى شکنجه ها و شگردهاى بازجویان اطلاعات و سپاه که در حق وی و دیگر زندانیان عقیدتى سیاسى روا شده، استفاده کرده است.

حال احتمال آن می رود که آقای طاهری در صورت ادامه دار بودن این روند ظالمانه و اسارت خود ( که در حال حاضر از این ٨ سال ٣ سال را در بازداشت موقت به سر مى برد) از حق قانونی خود طبق ماده ١۵ اعلامیه جهانى حقوق بشر برای ترک تابعیت از نظام حاکم بر ایران استفاده کند .

دیرگاهیست که اخلاق و انسانیت از چهره ی سرزمینی که خواستگاه و پایگاه فرهنگ و تمدن غنی انسانی است، رخت بربسته و عدالت طلبان شجاع و آزاده در حبس و بند و شکنجه اند.

در همین خصوص محمد علی طاهرى اعلام کرده است در صورت عدم آزادى، رسما سلب تابعیت خود از نظام حاکم بر ایران، اعلام کرده و در فراخوانى از تمامى زندانیان عقیدتى سیاسى و آزاداندیشان این سرزمین به یغما رفته دعوت خواهد کرد که به «نهضت سلب تابعیت از نظام حاکم برSource link

*

*

Top