محکومیت ابوالفضل قدیانی برای سومین بار به اتهام توهین به رهبری؛ سه سال زندان و رونویسی سه کتاب

photo_2019-03-12_00-41-06.jpg


دادگاه انقلاب تهران ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی را برای سومین بار به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری محاکمه و به سه سال حبس تعزیری محکوم کرد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد جرائم دو سال آن قابل اجرا است.

آقای قدیانی به عنوان مجازات تکمیلی نیز به مطالعه و رونویسی از سه کتاب (دشمن شناسی، داستان سیستان و حکایت زمستان) محکوم شده که توسط افراد یا نهادهای حامی جمهوری اسلامی نوشته شده است.Source link

*

*

Top