یک حرام جدید به حرامها در نظام به اصطلاح اسلامی افزوده شد!

resized_1027088_585-426x330.jpg


علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرد که براساس قانون دوچرخه سواری بانوان در” فضای عمومی فعل حرام است.”

به گزارش ایرنا، آقای اصفهانی اضافه کرد: “بر این اساس به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند.”Source link

*

*

Top