مدیرکل زندان‌های استان تهران برکنار شد /

2982753-495x330.jpg


مدیرکل زندان‌های استان تهران برکنار شد

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که مصطفی محبی مدیر کل زندان‌های استان تهران از سمت خود برکنار شد. گفته می‌شود این برکناری به اتفاقات مربوط به زندان تهران بزرگ است.براساس پیگیری‌های خبرنگار مهر، حیات الغیب که در کارنامه خود مدیرکلی زندان‌های استان فارس را برعهده دارد جایگزین وی خواهد شد.

 Source link

*

*

Top