دیدار هیاتی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» با نمایندگان پارلمان اروپا

photo_2019-08-27_20-54-35-440x330.jpg


به گزارش شبتاب نیوز، پنج روز مانده به بازگشایی پارلمان اروپا پس از تعطیلات تابستانی، «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» دیدارهای خود با نمایندگان اتحادیه اروپا و ارائه آخرین گزارشها آغاز کرده است.

بر اساس همین گزارش تعدادی از اعضای «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»، دیدارهای خود را چند روز قبل از بازگشایی پارلمان اروپا با نمایندگان اتحادیه اروپا آغاز کرده است تا در حد توان به ارائه آخرین گزارشهای وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد.

این دیدارها در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و گزارش آن متعاقبا به سمع و نظر هموطنان شریف خواهد رسید.

 Source link

*

*

Top