مصاحبه «صفحه۲ » با دکتر سید مصطفی آزمایش و حسن فرشتیان در مورد اعتراض مسالمت آمیز دراویش گنابادی

علت برخوردهای امنیتی با جامعه دراویش ایران چیست؟
گزارش تصویری – برنامه صفحه ۲ بی بی سی فارسی با مهدی پرپنچی : هفته گذشته یکبار دیگر اعتراض دراویش گنابادی در تهران با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد؛ و به گفته سایتهای خبری نزدیک به دراویش دهها نفر زیر ضربات باتوم پلیس ضدشورش یا در نتیجه استنشاق گاز اشک آور مجروح و یا مضروب شدند. گروه زیادی از معترضان نیز بازداشت شدند که البته پس از مدتی همگی آزاد شدند. اعتراض دراویش در همبستگی با گروهی از هم مسلکانشان در زندان برگزار شده بود از حدود سه هفته پیش حدود نه نفر از دراویش گنابادی در زندانهای اوین و شیراز در اعتراض به رفتار مسئولان قضایی و سازمان زندانها دست به اعتصاب غذا زده اند.

علت برخوردهای امنیتی با جامعه دراویش ایران چیست؟

این پرسش را در میان گذاشته ایم با : دکتر سیدمصطفی ازمایش از پیروان طریقت گنابادی و مدیرمسئول انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران و حسن فرشتیان محقق و پژوهشگر دینی از پاریس.

*

*

Top