صفحه آخر – مشکل حکومت با دراویش نعمت اللهی چیست؟

مشکل حکومت با دراویش نعمت اللهی چیست؟
گفتگوی تلویزیونی آقای مهدی فلاحتی با دکتر سیّدمصطفی آزمایش مدیرمسئول انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران:
مشکل حکومت با دراویش نعمت اللهی چیست؟ چه می شود که دراویش را دسته دسته می گیرند و حتا وکلایشان را زندانی می کنند و آنان به اعتصاب غذا دست می زنند و ۲۰۰۰ نفرشان جلوِ دادستانی جمع می شوند و نزدیک به ۵۰۰ نفرشان را می گیرند و با باتوم به سر و روی زن و بچه های ایستاده در جمع خانواده ها مقابل دادستانی می کوبند؟ چرا؟ مبادا که به دلیل این که از درویشی و هر فرقه و آئین مذهبی، خوشمان نمی آید دنبال پاسخ به این پرسش نباشیم که اینان کیان اند که جمهوری اسلامی اینگونه وحشیانه سرکوبشان می کند (مثل بهائیان، مثل طرفداران کاظمینی بروجردی و خود او و مثل بسیارانی دیگر که می گویند ما فقط می خواهیم اعتقاد خودمان را داشته باشیم)؟ شاید چون جمعیت بزرگی هستند؟ شاید چون …؟ این جمعه چهارم مهر به دراویش نعمت اللهی و مشکل حکومت با آنان می پردازیم.

*

*

Top