رها تی وی ؛ انتقال درویشان محبوس در سلولهای انفرادی به بند عمومی اوین

گفتگوی رها تی وی با دکتر سیدمصطفی آزمایش سخنگوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران ؛ تضییع حقوق پیروان آئین های اعتقادی در ایران بالاخص درویشان
در ادامه ایشان اشاره ای به انتقال روزنامه نگاران ، وکلا و درویشان زندانی در سلولهای انفرادی زندان اوین تهران به بند عمومی اوین دارند. فشارهای برنامه ریزی شده علیه درویشان به سیاستهای دولت های هفتم و هشتم بر می گردد.

*

*

Top