گفتگویی در مورد نقض مستمر حقوق بشر درایران – تلویزیون ایران فردا

گفتگویی در مورد وضعیت وخیم نقض مستمرحقوق بشر درایران – تلویزیون ایران فردا
دکتر مصطفی آزمایش – نماینده “انجمن جهانی حقوق بشر” و خانم “الهه هیکس / شریف پور” مدیر” گروه حقوق بشر و برنامه ریزی در نیویورک” در برنامه “تفسیر خبر” آقای “جمشید چالنگی” در تلویزیون “ایران فردا” در مورد فاجعه نقض مستمر حقوق بشر و حقوق دگرباوران و دگر اندیشان ایرانی گفتگو میکنند

*

*

Top