گفتگو با سید مصطفی آزمایش، پژوهشگر علوم دینی در خصوص ادعای حجت الاسلام هادی صادقی

مخالفت با چند همسری انکار قرآن و اسلام است.
نوشتۀ ناصر اعتمادی.
حجت الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوۀ قضاییه ایران، گفته است که هیچ قانونی نمی تواند تعدد زوجات از سوی مردان را منع کند و منع این حق مردانه به منزلۀ انکار قرآن است، زیرا، قرآن صراحتاً با حق مردان برای اختیار کردن زوج های متعدد موافقت کرده است.

گفتگو با مصطفی آزمایش، پژوهشگر علوم دینی
گوش کنید (۰۸:۲۵)More

۰۴/۰۲/۲۰۱۵ by ناصر اعتمادی

معاون فرهنگی قوۀ قضاییه ایران بر برتری شرعیت نسبت به قوانین تأکید کرده و گفته است که در قانون جدید سعی شده نسبت به این حق شرعی مردان سخت گیری هایی صورت بپذیرد که در هر حال از نظر حجت الاسلام صادقی پذیرفتنی نیست زیرا خلاف شرع و خلاف نص صریح قرآن است. 
در توضیح این “سختگیری ها” معاون قوۀ قضاییه ایران گفته است : در قانون قدیم حق مردان در اختیار کردن چند همسر منع نشده بود، اما، برای آن شروطی در نظر گرفته شده بود از جمله موافقت همسر اول در صورتی که مثلاً شوهر بدون دلیل موجه قصد اختیار کردن زن دوم یا سوم را داشته باشد. حجت الاسلام صادقی در ادامه افزوده است : “در قانون جدید سعی شده که این روند را قدری سختگیرانه تر کنند.”
معاون رییس قوۀ قضاییه ایران در پایان گفته است “اصل ازدواج مجدد مرد را کسی نباید انکار کند، اما، در مقام اجرا قرآن شرط را بر رعایت عدالت گذاشته است.” 
حجت الاسلام صادقی توضیحی در مورد این “عدالت” نداده و نگفته که چگونه می توان در این خصوص از “عدالت” سخن گفت، در حالی که تعدد زوجات حقی است مردانه و بر بنیاد امتیاز و برتری شرعی و قانونی مردان نسبت به زنان بنا شده، به طوری که انکار آن حتا به منزلۀ انکار قرآن و اسلام است. 
http://www.persian.rfi.fr/انکار-تعدد-زوجات-انکار-قرآن-و-اسلام-است-­۲۰۱۵۰۲۰۴/ایران

*

*

Top