گفتگوی رادیوفرانسه با دکتر مصطفی آزمایش پژوهشگر علوم دینی


گفتگوی ناصر اعتمادی از رادیوفرانسه با دکتر مصطفی آزمایش پژوهشگر علوم دینی-
تجمل گرایی بخشی از مجموعهء عمامه به سر و عبا به دوش وابسته به حاکمیت و سهم گیر از قدرت حکومتی آن چنان با خط مشی تاریخی روحانیت شیعه فاصله -که غالبا مبتنی بر زهد و مردمی بودن به شمار میرفت- فاصله گرفته ؛ که به عنوان یکی از بزرگترین عوامل فساد آور ، توسط رهبر نظام حاکم بر ایران مورد هشدار قرار گرفته است.

ناصر اعتمادی /بخش فارسی رادیو فرانسه بین المللی:

گفتگو با مصطفی آزمایش، پژوهشگر علوم دینی

گوش کنید

۸۶۲۷۹۰_۵۰۱
محمدی گلپایگانی تصریح کرد که با اجازۀ رهبر جمهوری اسلامی در نشست روحانیان شیعه در شهر قم شرکت کرده است. او ادعا نمود : “در شرایط فعلی تمام سعی دشمنان نظام اسلامی” این است که امید جهانی را نسبت به نظام اسلامی ایران از بین ببرند و این پیام را برسانند که این نظام و روحانیان حاکم بر ایران ناکارآمد و ناتوان از تأمین زندگی مردم هستند.
رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی از این اقدام به عنوان توطئه یاد کرد که هدفش به گفتۀ وی القای این پیام است که “نظامی اسلامی ایران نمی تواند نظامی امروزی باشد.” او سپس پرسید که “اگر نظام اسلامی ایران ناکارآمد است این همه پیشرفت های جمهوری اسلامی در همۀ زمینه ها و عرصه ها چگونه به دست آمده است.”
رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در ادامه مدعی شد که نظام اسلامی ایران به “سرمشق” ملت های جهان تبدیل شده و در واکنش به این استقبال جهانی از جمهوری اسلامی، دشمنان نظام اسلامی ایران در صدد اثبات ناکارآمدی آن هستند. محمدی گلپایگانی از روحانیان خواست که برای مردم “جا بیاندازند که نه فقط نظام اسلامی ایران نظامی کارآمد است، بلکه دنیا و آخرت آنان را به طور همزمان تأمین می کند.” او تأکید کرد که “این نظام می خواهد دست مردم را بگیرد و به بهشت برساند و آخرت مردم را تأمین کند.”
با این حال، رییس دفتر آیت الله علی خامنه ای بی آنکه توضیحی ارایه بدهد به اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی در قم که در نوزدهم دی ماه گذشته ایراد شد، اشاره کرد و افزود : در این سخنان رهبر جمهوری اسلامی “عمدتاً بر این نکته تأکید کرد که آنچه موجب نابودی و فروپاشی نظام پادشاهی در ایران شد فسادی بود که در تار و پود ارکان حکومت پهلوی از صدر تا ذیل تنیده شده بود.”
رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران پیش از این گفته بود که هدف از تأسیس نظام اسلامی در ایران نه تأمین معاش مردم، بلکه تأمین آخرت و هدایت آنان به بهشت بوده است. 
دکتر مصطفی آزمایش، پژوهشگر علوم دینی مقیم پاریس، در تفسیر سخنان رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران از جمله گفته است که جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم که نهادی حکومتی است به تنهایی نماد شکاف و تضاد در میان روحانیان شیعه در ایران است. یعنی : میان روحانیان حکومتی از یک طرف و روحانیانی که خواستار استقلال خود از حکومت و قدرت، از طرف دیگر، هستند. مصطفی آزمایش همچنین سخنان حجت الاسلام محمدی گلپایگانی را مصداق نگرانی شدید رأس هرم قدرت در ایران از اشاعۀ فساد نه تنها در میان روحانیان حکومتی، بلکه در کل نظام اسلامی دانسته که نوعاً تجربۀ فروپاشی نظام پادشاهی را تداعی می کند و از بحران حقانیت روحانیان و نظام اسلامی ایران پرده برمی دارد

*

*

Top