محمد ملکی: فشار مردم، حاکمیت را وادار به پاسخگویی و رسیدگی به این جنایات خواهد کرد

DorrTV-01.jpg


دکتر محمد ملکی در مصاحبه با شبکه جهانی “دُرّ تی وی”، با پرداختن به نامه عذرخواهی سعید مرتضوی، گفت که کار با عذرخواهی حل نمی شود.  

دکتر محمد ملکی در ادامه گفت، این جنایتها باید در دادگاهها، دادخواهی شود و مشخص گردد، سعید مرتضوی یا دیگران بر چه مبنایی و با دستور چه کسانی این جنایتها را مرتکب شده اند.

دکتر ملکی گفت، مردم ایران مردم خشونت طلبی نیستند و به دنبال انتقام هم نیستند، ولی به دنبال دادخواهی در دادگاههای صالحه هستند.


برچسب ها ,

مطالب مرتبط

*

*

Top