سلسله تجمعات همبستگی در اعتراض به تضییع حقوق آقای دکتر طاهری بروکسل- استکهلم- تهران ۱۱ مهرماه ۱۳۹۴

میدان لوکزامبورگ شهر بروکسل روبروی پارلمان اروپا، قلب شهر استکهلم سوئد و برابر زندان اوین در تهران شاهد حرکتهای هماهنگ اعتراضی گروهی از فعالان حقوق بشر در اعتراض به 
حکم اعدام آقای دکتر محمد علی طاهری بود.۱۱ مهرماه ۱۳۹۴

*

*

Top