گفتگوی اختصاصی آقای محمدرضا عالی‌پیام “ملقب به هالو” با گزارشگر تلویزیون “دُرّ تی وی”

گفتگوی اختصاصی تلویزیون بین المللی سایبری “دُرّ تی وی” با استاد عالی پیام شاعر گرانقدر طنزپرداز آزاده و آزادیخواه، همراه با ابیاتی از یک قطعه شعر انتشار نیافته ایشان درباره آب و برق مجانی و ارتباط آن با زندان.

*

*

Top