یورش ماموران برای جابجایی آقای محمدنوریزاد از کنار زندان اوین در گفتگو با تلویزیون “دُرّ تی وی

آقای دکترمحمدنوریزاد در گفتگو با تلویزیون بین المللی سایبری “دُرّ تی وی” از یورش ماموران زندان اوین برای جابجایی او از کنار زندان اوین به نقطه دیگر -که منجر به فشار شدید بر قلب او شد و اورا روانه بیمارستان نمود- صحبت میکند. در عین حال آقای نوریزاد در این گفتگو شادباشهای نوروزی در آستانه حلول سال ۱۳۹۵ به هموطنانش ابلاغ نموده و از برنامه های احتمالی خود برای سال جدید سخن میگوید.

*

*

Top