گفتگوی دکترمهدی خزعلی با گزارشگر تلویزیون “دُرّ تی وی” پیرامون تحولات پسا انتخابات در ایران

پرسش و پاسخ تفصیلی با آقای دکتر مهدی خزعلی پیرامون وضعیت کنونی و آینده روابط اجتماعی- حقوقی در ایران، در امروز و فردای انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان.

*

*

Top