مصاحبه با آقای محمدنوریزاد فعال حقوق بشر، مبارز و آزادیخواه ثابت قدم

آقای محمدنوریزاد فعال حقوق بشر، مبارز و آزادیخواه ثابت قدم، هنرمند و روزنامه نگار و فیلمساز مطرح، در گفتگو با تلویزیون بین المللی سایبری “دُرّ تی وی” از نقطه نظرهای خود پیرامون تحولات کنونی در ایران سخن میگوید.

*

*

Top