مصاحبه خانم فائزه هاشمی رفسنجانی با تلویزیون “دُرّ تی وی” درباره مبارزات گرم انتخابات های اسفندماه

خانم فائزه هاشمی در گفتگو با تلویزیون بین المللی اینترنتی “دُرّ تی وی” با اشاره به اظهارات آقای خامنه ای رهبر نظام که از عموم مردم – صرفنظر از نقطه نظرها و موافقتها یا مخالفتهایشان با رهبری یا نظام- خواسته بود وسیعاً به پای صندوقهای رای بروند و در انتخابات شرکت کنند گفت جا دارد که به اعضای شورای نگهبان نیز یادآوری شود که در مورد تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به صورت جانبدارانه برخورد نکنند، تا مردم بتوانند برای حمایت از کاندیداهای مورد نظر خود به پای صندوقهای رای بروند
درقسمت دیگر، خانم فائزه هاشمی صدورحکم اعدام یا حبس در مورد زندانیان عقیدتی را تقبیح کرد و اظهار داشت همچنان که حاکمیت چنین احکامی را که توسط دادگاه های کشورهایی مانند عربستان صادر میشود، انسانی نمیشمارد خود نیز نباید در داخل کشور به صدور چنین احکامی مبادرت ورزیده و افراد مختلف را به دلیل داشتن عقاید متفاوت به زندان بیندازد و احکام سنگین برعلیه آنها صادرنماید.

*

*

Top