گفتگوی “دُرّ تی وی” با مبارزان نستوه و پیشکسوت آزادیخواه جناب آقایان دکتر محمد ملکی و محمد نوری زاد

آقایان محمدنوریزاد و آقای دکتر محمد ملکی در گفتگو با تلویزیون بین المللی سایبری “دُرّ تی وی” از تردید محمدجوادلاریجانی دبیرستادحقوق بشر قوه قضائیه نسبت به مفید بودن مجازات اعدام صحبت کرده و اعلام کردند که در نشست انجمن “لگام” ءجنبش گام به گام لغو اعدام در ایرانء در مورد الغاء این مجازات در ایران رایزنی کرده اند”.

*

*

Top