دلایل کاندیداتوری آقای دکترحشمت الله طبرزدی در گفتگو با تلویزیون “دُرّتی وی”

آقای دکترحشمت الله طبرزدی در گفتگو با تلویزیون بین المللی سایبری “دُرّتی وی” از دلایل کاندیداتوری خودش در انتخابات مجلس در اسفندماه صحبت میکند و برای یک حرکت عمومی در جهت ممانعت از مهندسی انتخابات و نفی نظارت استصوابی توضیح میدهد و از ضرورت حضور مردم و اصلاح طلبان به عنوان یک مطالبه ملی در فضای انتخاباتی حاضر سخن میگوید.

*

*

Top